Onze school

Ontvang het kind in eerbied, voed het op in liefde, laat het gaan in vrijheid.

Rudolf Steiner

Steinerschool Lohrangrin in Wilrijk: een basisschool die kinderen wil begeleiden bij het ontwikkelen tot evenwichtige en vrije mensen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Daarnaast draagt de school voor een belangrijk deel bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontplooiing van het kind.

Onze pedagogische opdracht is meer dan alleen het overdragen van kennis, normen en waarden: Lohrangrin is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat.

Een harmonieuze ontwikkeling van hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (daad- en scheppingskracht) staat voorop. In deze leeromgeving moeten keuzevrijheid, zingeving en het kunstzinnige een plaats krijgen.

Hoe dat precies in zijn werk gaat?

Daarover lees je meer op deze website. Je vindt er informatie over onze visie, maar ook over hoe we deze vorm geven. Onze aanpak in de klas, ons zorgbeleid, ons pedagogisch project … Wil je meer weten over onze troeven? Benieuwd naar onze visie en aanpak? Klik op de items in het submenu om onze school beter te leren kennen.