Lagere school

Betekenis van de dingen

In de lagere school hebben kinderen een innerlijke drang om de betekenis van de dingen te ontdekken. Het gaat in deze fase (nog) niet om een wetenschappelijke, intellectuele verklaring. Het kind wil deze betekenis met zijn gevoel beleven. Erdoor beroerd worden, er zich mee vereenzelvigen. Het kind is er pas later aan toe om de wereld in een afstandelijke, logische en intellectuele samenhang te begrijpen.

Onze school vindt het belangrijk om de gevoelsmatige verbinding van onze kinderen met de wereld te verzorgen zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde en sociale volwassenen.

Leerstof als ontwikkelingsstof

In de steinerpedagogie wordt leerstof in de eerste plaats gezien als ontwikkelingsstof. Kinderen ontwikkelen zich aan de leerstof.

Een kind is geen onbeschreven blad, geen leeg vat dat van buitenaf met kennis moet gevuld worden. In elke leeftijdsfase is het kind rijp voor een volgende stap in zijn ontplooiing. Dit geldt niet alleen voor zijn intellectuele kennis. Het gaat vooral om het ontwikkelen van zijn fysieke, emotionele, en sociale mogelijkheden. In elk leerjaar is de leerstof hieraan aangepast, zowel in de reken- en taallessen als in de verhaalstof en de kunstzinnige verwerking ervan. Elk kind ontwikkelt zich daarbij op zijn eigen tempo, aard en temperament.

Het kunstzinnige

Wanneer de leerstof op een kunstzinnige manier wordt aangereikt, zal elk kind zich op zijn manier aangesproken voelen door wat het in de klas hoort, ziet of ziet doen. Het is de opdracht van de leerkracht om van het kind af te lezen welke inhoud het nodig heeft.