Inschrijven

Wil je jouw kind inschrijven op Steinerschool Lohrangrin in Wilrijk? Lees hieronder hoe dat gaat.

1. Informatie inwinnen

We vinden het op Lohrangrin belangrijk dat ouders weten voor welk pedagogisch project en engagement ze kiezen wanneer ze hun kind inschrijven op onze school. Vergeet dus niet om informatie in te winnen en een informatieavond bij te wonen!

Als je vragen hebt, neem dan zeker contact op met ons secretariaat.

2. Elektronisch aanmelden

Je gaat ervoor! En wil je kind op onze school inschrijven voor het schooljaar 2023-2024?

Neem dan eerst contact op met ons secretariaat en meld je aan voor onze school via het centraal aanmeldingsregister van de stad Antwerpen.

3. Een afspraak maken

Na de aanmeldingsperiode ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor jouw kind.

Als dat Lohrangrin is, maak je een afspraak met ons secretariaat op het telefoonnummer 03 827 25 20, om jouw kind bij ons op school te komen inschrijven. Een afspraak maken kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 08.15 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Op maandag enkel tijdens de voormiddag.

Met de toelatingsbrief en de nodige documenten die vermeld staan in de toelatingsbrief, kom je langs op het afgesproken moment. Jouw kind wordt dan effectief ingeschreven op onze school en er wordt ook een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de juf of de meester.

4. Leer juf of meester kennen

Op Lohrangrin hechten we veel waarde aan een goede voorbereiding.

Tijdens een kennismakingsgesprek ontmoet je de juf of de meester van je kind. Je hebt als ouder de gelegenheid om tijdens het gesprek een beeld te schetsen van je kind.

Zo kunnen we samen een goede start maken!

IMG_2167