Pedagogie

Steinerpedagogie

Op een steinerschool leren kinderen rekenen en schrijven, leren ze omgaan met de computer, krijgen ze les in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis. Ze krijgen vakken als wiskunde, natuurkunde en fysica. Hiermee leggen ze een basis voor hun toegang tot hoger onderwijs en beroepsvoorbereiding.

Op een steinerschool wordt daarnaast ook een ruime waaier van kunstzinnige en ambachtelijke vakken aangeboden: schilderen, muziek, toneel, handenarbeid en euritmie (bewegingskunst). Ze stimuleren de creativiteit maar bevorderen ook een brede en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.

Pedagogisch project

Het 'pedagogisch project' van een school is een Vlaamse onderwijsterm. Elke school heeft een pedagogisch project. De keuze voor een bepaald pedagogisch project is vrij, en vormt de levensbeschouwelijke of filosofische basis voor het onderwijs in de betrokken school.

Het pedagogisch project wordt uitgewerkt door het schoolbestuur van de school en definieert de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het zegt iets over de visie in de school op de mens en de samenleving en hoe handelt zij ernaar?

Leerplan

Alle erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel zijn verplicht door de overheid goedgekeurde leerplannen te volgen.