Onze school

Troeven

Lohrangrin is een school met een geheel eigen identiteit binnen de Vlaamse steinerscholen.

Een greep uit onze troeven:

  • Kleine, huiselijke klasjes voor onze peuters en buitenklasdagen voor onze kleuters
  • Exclusieve aanpak in de eerste klas
  • Inclusief onderwijs: gewoon en buitengewoon onderwijs onder eenzelfde dak

Visie en aanpak

Onze school heeft een uitgesproken visie op onderwijs en opvoeding. Een visie die gebouwd is op de antroposofische inzichten in de mens en zijn ontwikkeling. Onze school benadert elk kind als een eenheid van willenvoelen en denken, met grote aandacht voor de individuele ontwikkelingsweg van elk kind.

Omdat we werken vanuit deze visie, geven we ons onderwijs ook vorm op een specifieke manier.

Peuter- en kleuterklas

Op onze school druppelen peuters en kleuters iets na achten binnen. Ouders brengen hun kind tot in de klas, bij de leerkracht. De leerkracht begroet elk kind persoonlijk en geeft het een hand. Hierna zoekt het kind zich een plekje in de ochtendkring.

Na het zeggen van de spreuk, komt de activiteit stilaan op gang. Er worden huizen en boten gebouwd, er wordt geschilderd en getekend...

Alles in de peuter- en kleuterklas nodigt uit tot spel.

Lagere school

En dan komt de eerste dag van de ‘grote’ school!

De kleuterleerkracht brengt de kleuters naar de nieuwe leerkracht. In de grote zaal op zolder zitten de andere kinderen, leerkrachten en ouders op de kleuters te wachten. Elke kleuter wordt voorgesteld. Er wordt een lied gezongen en een verhaal verteld.

Geen enkele eersteklasser die zich nadien nog kleuter voelt…

De kinderen staan nu aan het begin van een hele weg, een weg van zes jaar lang, die ze samen met hun leerkrachten zullen afleggen.

Ouderparticipatie

De inbreng van ouders op een steinerschool is belangrijk. Zo wordt ook op Lohrangrin de werking voor een groot stuk gedragen door vrijwillige ouders.

Schoolreglement

Elke basisschool in Vlaanderen moet een schoolreglement hebben. Dit document bundelt de afspraken tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Het is een officieel document dat gebonden is aan een welomschreven wetgeving.

Praktisch

We hebben alle schooldocumenten die belangrijk zijn voor jou op een rijtje gezet.