Ouderparticipatie

De inbreng van ouders op een steinerschool is belangrijk. Zo wordt ook op Lohrangrin de werking voor een groot stuk gedragen door de vrijwillige inbreng van de ouders.

Ouderraad en Schoolbestuur

Ouders organiseren zich in een ouderraad. Die bestaat uit jaarlijks verkozen klasouders van alle klassen. De ouderraad komt vier keer per jaar samen en bespreekt, naast thema’s die opgelegd worden door het schoolbestuur, alle facetten van het schoolleven. De ouderraad adviseert het lerarenteam en het schoolbestuur. Op de ouderraad is, naast de directeur, ook iemand van het schoolbestuur en het lerarenteam aanwezig.

In het schoolbestuur zitten een aantal ouders die afgevaardigd worden door de ouderraad.

Verder zijn er op initiatief van de ouders ook een aantal werkgroepen. Zoals de werkgroep ‘Werkdagen’, ‘LOF’ (Lohrangrin Ouders en Feestgroep) of de werkgroep 'Ouderengagement’.

Klasouders

Elke klas telt één (of twee) klasouder(s). De klasouder speelt, in overleg met de klasleerkracht, een belangrijke rol in de praktische werking van de klas. Hij/zij helpt de leerkracht onder andere bij het organiseren van ouderavonden, schoolreizen of toneelvoorstellingen. Verder helpen sommige ouders ook regelmatig tijdens de lessen zelf.