Ons leerplan

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwijzen naar de leerinhouden van het onderwijs. Beide moeten duidelijk verwerkt zijn in het leerplan van de school.

  • Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald moment moeten bereiken, bijvoorbeeld op het einde van het lager onderwijs of op het einde van een graad in het secundair onderwijs.
  • Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.

Er zijn eindtermen en ontwikkelingsdoelen op het gebied van:

  • Kennis
  • Inzicht
  • Attitudes
  • Vaardigheden

De meeste scholen in Vlaanderen werken volgens de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zoals die geformuleerd zijn door Onderwijs Vlaanderen. Steinerscholen - zo ook onze school - werken volgens eigen eindtermen en ontwikkelingsdoelen, met bijhorende leerplannen. Deze zijn gelijkwaardig aan de reguliere en werden erkend door het ministerie van Onderwijs.

Op de documentatiepagina van de website van de Federatie Steinerscholen kan je onze eindtermen & ontwikkelingsdoelen en bijhorende leerplannen raadplegen.