Schoolreglement

Elke basisschool in Vlaanderen moet een schoolreglement hebben. Dit document bundelt de afspraken tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Het is een officieel document dat gebonden is aan een welomschreven wetgeving.

Het schoolreglement moet door de ouders voor akkoord ondertekend worden bij de eerste inschrijving van hun kind, en daarna bij elke wijziging. De kinderen van ouders die een aanpassing van het schoolreglement niet tekenen, worden automatisch uitgeschreven op het einde van het lopende schooljaar.

Wil je de afspraken op Lohrangin kennen?