Inclusief onderwijs

Kinderen leren niet allemaal aan hetzelfde tempo. Op Lohrangrin houden we daar rekening mee. Voor sommige kinderen lukt het niet om binnen de gewone klascontext taal of wiskunde onder de knie te krijgen. Zij kampen met een specifieke leerproblematiek (zoals dyslexie of dyscalculie) en hebben aangepast onderwijs nodig.

Sinds september 2013 loopt er op onze school een inclusieproject in samenwerking met de Parcivalschool, school voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen. Dit houdt in dat enkele leerlingen uit het type basisaanbod vanaf de vierde klas les volgen samen met leerlingen uit het gewoon onderwijs.

Lees meer over inclusief onderwijs op Lohrangrin