Leerlijn Sociaal Emotioneel Leren

De leerlijn ‘Sociaal-Emotioneel Leren’ (SEL) kwam tot stand op vraag van het lerarenteam van Steinerschool Lohrangrin. Ze werd opgesteld door Pia Leurs, deskundige, in samenwerking met Floris Bekkers, directeur van Steinerschool Lohrangrin.

Tijdens het schrijfproces werd de tekst besproken en bijgestuurd door een leesgroep samengesteld uit zes leerkrachten en een aantal ouders van Steinerschool Lohrangrin. Steinerschool De Teunisbloem in Gent fungeerde als spiegelschool voor dit werk en gaf schriftelijke feedback.

De leerlijn SEL bestaat uit drie delen:

Dit project werd gesteund door de Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs.