Stap 1: Informatie inwinnen

Als je interesse hebt in onze school, heb je zeker al één en ander gelezen op onze website. Maar je wil natuurlijk meer weten. De sfeer van de school proeven. Echt weten waarvoor je kiest!

De school organiseert daarom om de zes weken een informatieavond voor geïnteresseerde ouders. Op die avond verneem je wat zo bijzonder is aan onze school. Je krijgt er informatie over, onder andere, onze pedagogie, ons zorgbeleid, het ouder-engagement en natuurlijk ook over de praktische en de inhoudelijke organisatie. Op de infoavond is er zowel iemand van de kleuterschool als van de lagere school aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Als je goed geïnformeerd bent, kan je bewust kiezen voor onze school en voor ons pedagogisch project. Daarom vinden wij het essentieel dat elke geïnteresseerde ouder een infoavond bijwoont alvorens te kiezen voor onze school.

Aanmelden voor een informatieavond kan elke werkdag tussen 08.15u en 12.15u, op het nummer 03 827 25 20. Je kan ook mailen naar steinerschoolwilrijk@gmail.com. Vergeet niet de naam en de geboortedatum van je kind te vermelden, en je adres en telefoonnummer door te geven.

Informatieavonden zijn er dit schooljaar op:

 • maandag 27 augustus 2018
 • donderdag 11 oktober 2018
 • donderdag 22 november 2018
 • donderdag 21 februari 2019
 • donderdag 21 maart 2019
 • donderdag 2 mei 2019
 • donderdag 20 juni 2019
 • maandag 26 augustus 2019
 • donderdag 3 oktober 2019

Je vindt deze data ook in de kalender op deze website. Infoavonden starten stipt om 20.00u en eindigen rond 22.00u.

Rondleidingen op onze school zijn er op:

 • woensdag 13 maart 2019 om 08.30u
 • woensdag 27 maart 2019 om 08.30u