Waldorf 100

Op 26 maart werd – wereldwijd! – het 100-jarig bestaan van het steineronderwijs gevierd. Ook in de Vlaamse steinerscholen. Kinderen uit alle lagere scholen in Vlaanderen ontmoetten elkaar, in kleine of in grote groepen, en maakten daarvoor een korte of een lange reis…

De jonge peuters en kleuters vierden in hun eigen vertrouwde klas … maar toch ook samen. Want in de 82 peuter- en kleuterklassen in Vlaanderen werd er die dag een kaars aangestoken om zo in gedachten samen te zijn. Klik hier voor een sfeerbeeld.

De eersteklassers van de vier Antwerpse steinerscholen kwamen samen in De Kleine Wereldburger in Borgerhout om elkaar te ontmoeten tijdens workshops en andere activiteiten. Het sprookje ‘Het dappere snijdertje’ was hun thema. Klik hier voor de foto’s.

De tweedeklassers ontmoetten elkaar op Lohrangrin in Wilrijk tijdens een actief bosspel. Klik hier voor de foto’s.

De derdeklassers leerden in de Lamorinièrestraat in Antwerpen verschillende ambachten kennen. Klik hier voor de foto’s.

De vierdeklassers verzamelden ook op Lohrangrin in Wilrijk voor een workshop en een spel dierenstratego. Klik hier voor de foto’s.

De vijfdeklassers trokken naar Lier voor de Olympische spelen op de atletiekvelden. Klik hier voor de foto’s.

De zesdeklassers, tenslotte, verzamelden in het centrum van Antwerpen voor een stadsspel met opdrachten. Zij hebben zich uiteen gezet met de ‘Zwarte Madam’ uit de middeleeuwen. Klik hier voor de foto’s.