Sint Jan bij de kleuters

Op vrijdag 22 juni vierden de kleuters het Sint Jansfeest.

Alle kleuters waren feestelijk aangekleed en getooid met een kroontje of hoedje van bloemen. Er werd lustig gedanst en gezongen.

En dan was er het grote moment: de drie kleuterjuffen en de juf van de eerste klas staken het vuur aan. De kleuters die naar de eerste klas gaan, sprongen met veel moed en enthousiasme over het vuur.

Het was weer prachtig! En ontroerend voor vele ouders en grootouders.

En omdat foto’s meer zeggen dan woordjes, is hier klikken weer de boodschap.