Palmpasen 2019

Op 30 maart vierden we, onder een stralende zon, het 43ste palmpasenfeest. We verwelkomden de lente en het nieuwe leven in de natuur.

In de weken vóór het feest werkten de kinderen aan hun mooie, kleurrijke palmpasenstokken. Op het feest werden die dan extra versierd met broodhaantjes. Na een kleurrijke tocht door het park, verzamelde de hele schoolgemeenschap aan de ronde vóór de boerderij en werd er gedanst en gezongen.

Ook juf Martine werd, letterlijk!, in de bloemetjes gezet. Zij gaat op het einde van dit schooljaar met pensioen, na een carrière van 30 jaar lichamelijke opvoeding op onze school. Als verrassing én om haar te bedanken, hadden de leraren een volksdans in elkaar gestoken.

Na het feest werd er lekker rozijnenbrood gegeten en warm fruitsap gedronken.

Het was een superdag! De foto’s vind je hier en ‘t filmpje daar.