5de en 6de klas achter de computer

In de 5de en de 6de klas wordt tijdens verschillende lessen de computer gebruikt. De kinderen leren hoe ze iets kunnen opzoeken of hoe ze teksten kunnen verwerken. En nog veel meer uiteraard!

Even meekijken in de 5de klas?