Schoolwerkplan

Onze school heeft een uitgesproken visie op onderwijs en opvoeding.

Een visie die gebouwd is op de antroposofische inzichten in de mens en zijn ontwikkeling. Onze school gaat ervan uit dat elk kind benaderd dient te worden als een eenheid van willen, voelen en denken, met grote aandacht voor de individuele ontwikkelingsweg van elk kind.

Lees meer over onze visie in ons schoolwerkplan.