Onze visie & aanpak

Steinerpedagogie

Eén van de belangrijkste kenmerken van onze school is dat we werken volgens de Steinerpedagogie. We stemmen ons pedagogisch werk af op de ontwikkelingsfasen van het kind. Tegelijk kiezen we ook voor een individuele aanpak. Daarnaast probeert een leraar op de Steinerschool bij kinderen een levenslange liefde te wekken voor het leren.

Waarom we dat doen?

Tijdens het opgroeien veranderen kinderen radicaal. Van 0 tot ongeveer 21 jaar doorlopen ze allemaal dezelfde ontwikkelingsfasen. Ondertussen groeit ook hun eigen persoonlijkheid.
De leraar op een Steinerschool speelt in op de ontwikkeling van en verschillen bij de kinderen die hij begeleidt. Daarbij houdt hij bewust rekening met zowel uiterlijke als innerlijke aspecten. Dat heeft consequenties. Zo is bijvoorbeeld leerstof in de eerste plaats ontwikkelingsstof, en niet alleen een manier om informatie over te dragen.

Niet het uiteindelijk behalen van een diploma is het einddoel van de Steinerpedagogie. Belangrijker is dat we jonge mensen kunnen opvoeden tot volwassenen die door zelfscholing hun leven steeds opnieuw richting kunnen geven. De Steinerschool is een school waar je kan leren dat je een leven lang bezig bent, mens te worden.

Voor meer informatie en achtergrond kan je terecht op onze pagina over de Steinerpedagogie.

Hoe geven we onze visie vorm?

Omdat we werken vanuit onze specifieke visie, geven we ons onderwijs ook vorm op een specifieke manier. We noemen een paar voorbeelden:

  • Ritme en herhaling zijn een basisgegeven in de kleuterschool. Een vast dag-, week- en jaarritme maakt het voor het jonge kind makkelijker om met vertrouwen de wereld om zich heen te leren kennen.
  • Op onze school worden een aantal vakken (lezen, schrijven, rekenen en heemkunde) in perioden aangeboden. Dat wil zeggen dat een bepaald vak gedurende een aantal weken na elkaar elke dag gedurende anderhalf uur wordt gegeven. Op die manier kan de leerstof intensiever beleefd worden.
  • Het kunstzinnige vind je overal in ons onderwijs. Schilderen, tekenen, boetseren en toneel zijn geen vakken op zich maar deel van het leerproces.
Onze visie en aanpak zijn vertaald in leerplannen met eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Deze beschrijven de doelen en leerinhouden zoals we ze in onze scholen vorm geven. De leerplannen van de Steinerscholen zijn gelijkwaardig aan de reguliere en erkend door het Ministerie van Onderwijs.