Opening nieuwbouw

Update bouwwerken op Lohrangrin

Mei 2024

Op maandag 13 mei was het zo ver. Samen met de kinderen openden we dan plechtig de nieuwe kleuterklassen en de zaal van de school.

De vorige dagen ervoor werd er druk verhuisd door grote en kleine helpers. De kleuters brachten alle dagen spullen van hun oude naar hun nieuwe klas om zo reeds te wennen aan de nieuwe omgeving. De grote spullen werden door talrijke ijverige ouders verhuisd.

En al zeggen we het zelf, het is prachtig geworden! Zowel de klassen, de gang als de zaal.
De zaal blijft nog even gesloten. Die zal voor de eerste keer gebruikt worden voor het afscheidstoneel van de zesde klas op 21 juni.

Op dinsdag 7 mei mocht de zesde klas, als primeur, het schoolgebouw al officieel openen. De kinderen genoten van de rondleiding.

De echte officiële opening van het gebouw komt er dan op vrijdagavond 6 september. Hou deze datum reeds vrij. Op deze avond worden ook de oud-ouders, oud-medewerkers en oud-leerlingen uitgenodigd.

Bekijk de foto’s van de opening door de zesde klas


Maart 2024

De opkuis is begonnen en de laatste zaken worden afgewerkt. Deze week wordt er nog verder afgewerkt door de aannemer. Nadien starten de werken die de school in eigen beheer doet zoals meubilair, toestellen, het sluieren (schilderen) van de klassen, het opstellen van alle veiligheidsplannen, …

Woensdag wordt de sas in het park rond de nieuwbouw weggenomen en vanaf donderdag kunnen we weer rechtstreeks van het gebouw ‘Kasteel’ naar het gebouw ‘Villa’, langs het gebouw ‘Boerderij’ en omgekeerd.

De vlotte samenwerking tussen de aannemer, de architect en de school heeft ervoor gezorgd dat we mooi op tijd klaar zijn.

De verhuis naar de nieuwe kleuterklassen is gepland tussen 8 en 12 mei.

Bekijk de foto’s


Februari 2024

De laatste maand van de bouw is ingegaan. Aan de buitenkant is het stil geworden, maar binnen gonst het van de bedrijvigheid.

Bekijk het filmpje dat we op de nieuwjaarsreceptie lieten zien

Bekijk de foto’s van de laatste twee weken


Januari 2024

De bouw vordert snel en goed. De buitenaanleg werd de voorbije weken afgewerkt, de kasten in de kleuterklassen zijn geplaatst, het vaste podium wordt gebouwd en de vloeren zijn gelegd. De voltooiing van de bouw van onze theaterzaal en drie kleuterklassen komt nu echt in zicht.

Bekijk de foto’s


December 2023

We blijven met een stevig tempo verder bouwen aan onze toneelzaal en drie nieuwe kleuterklassen.
Een gigantische regenwaterput ging de grond in en ook de buitenaanleg is reeds gestart.

Bekijk de foto’s


November 2023

De bouw blijft op schema. De buitentrap naar de zaal is geplaatst en wordt de hoofdingang naar de toneelzaal. Ondertussen wordt er nu vooral binnen gewerkt.

Bekijk de foto’s


Oktober 2023

De bouw blijft goed vooruit gaan. Er wordt nu vooral binnen in het gebouw gewerkt. Zo is de vloerverwarming gelegd, is de chape gestort en zijn de binnenwanden geplaatst.

We tellen af!

Bekijk de foto’s


Augustus 2023

Tijdens de vakantie werd er aan de bouw van de drie kleuterklassen en de toneelzaal stevig doorgewerkt. Het voorlopige resultaat is al prachtig.

We kijken uit naar de opening van dit nieuwe gebouw in het derde trimester!

Bekijk de foto’s


Juni 2023

De bouw van de drie kleuterklassen en de toneelzaal gaat goed vooruit. Tijdens de voorbije week werden de bogen van de zaal geleverd en werd er al een deel geplaatst.

Het wordt prachtig!

Bekijk de foto’s


April 2023

De metsers zijn druk in de weer om de muren op te trekken. Ondertussen worden de houten constructie en de houten bogen van de zaal voorbereid. En vinden er achter de schermen besprekingen plaats over de keukentjes in de kleuterklassen, de toneelverlichting, de keuken voor LOF naast de zaal, het podium, …

Bekijk de foto’s


Maart 2023

De muren werden gebouwd en maandag worden de draaghoeken en draagbalken gestort. Wat gaat dit snel!

Bekijk de foto’s


Februari 2023

De bouwwerken gaan goed vooruit. We zitten op schema. De grondpalen zitten 12 meter in de grond en deze week wordt de beton voor de fundering gestort. Daarna kan de opbouw beginnen.

Niet alleen de kinderen volgen de werken op de voet, ook ouders en buurtbewoners kijken elke dag nieuwsgierig naar de vordering van de werken.

Bekijk de foto’s


Januari 2023

Het middengebied van de school is omgevormd tot een heus bouwwerf. Er werd, via het park, een sas gemaakt van de peuterspeelplaats tot aan de speelplaats van de lagere school. Zo zijn de twee gebouwen nog vlot en veilig te bereiken.

De schuur werd met precisie afgebroken. Het afbraakmateriaal werd gesorteerd en afgevoerd. Volgende week zal het stil zijn op de werf. We wachten op de resultaten van het bodemonderzoek. Daarna kunne we starten met de grondwerken.

De kinderen hebben met grote ogen heel het gebeuren kunnen volgen. Sommige kleuters vergaten gewoon te spelen. Zoveel was er te zien!

Bekijk de foto’s