Leerplan

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwijzen naar de leerinhouden van het onderwijs.

Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken, bijvoorbeeld op het einde van het lager onderwijs of op het einde van een graad in het secundair onderwijs.

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.

Er zijn eindtermen en ontwikkelingsdoelen op het gebied van:

  • Kennis
  • Inzicht
  • Attitudes
  • Vaardigheden

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen moeten duidelijk verwerkt zijn in de leerplannen die de scholen gebruiken.

De meeste scholen in Vlaanderen werken volgens de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zoals die geformuleerd zijn door Onderwijs Vlaanderen. De steinerscholen – en zo ook onze school – werken volgens eigen eindtermen en ontwikkelingsdoelen, met bijhorende leerplannen. Deze zijn gelijkwaardig aan de reguliere en erkend door het Ministerie van Onderwijs.

Op de documentatiepagina van de website van de Federatie Steinerscholen kan je onze eindtermen & ontwikkelingsdoelen en bijhorende leerplannen raadplegen.