Ouderparticipatie

De inbreng van de ouders op een steinerschool is belangrijk. Zo wordt ook in onze school de werking voor een groot stuk gedragen door de vrijwillige inbreng van de ouders. In de beleidsgroep van de school zitten een aantal ouders die afgevaardigd worden door de algemene oudervergadering. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen waarvan ook ouders de initiatiefnemers zijn.

Per klas zijn er één of twee klasouders. Zij hebben, in overleg met de leraar weliswaar, een belangrijke rol in de praktische werking van de klas. Het mee organiseren van de ouderavonden, schoolreizen, toneelvoorstellingen, …
De klasouders stellen ook de poetslijst op van de klas van hun kind. Onze school hanteert een systeem waarbij alle ouders in de loop van het schooljaar één of meer keren aan de beurt komen om gedurende het weekend de klas van hun kind te poetsen.
Bovendien zijn er ook ouders die regelmatig helpen tijdens de lessen zelf (handwerk, begeleiding van een klas naar de bibliotheek, …).