Ouderparticipatie

De inbreng van de ouders op een Steinerschool is belangrijk. Zo wordt ook op Lohrangrin de werking voor een groot stuk gedragen door de vrijwillige inbreng van de ouders.

De ouders organiseren zich in een ouderraad. Die bestaat uit de jaarlijks verkozen klasouders van alle klassen. De ouderraad komt vier keer per jaar samen en bespreekt, naast de thema’s die opgelegd worden door het schoolbestuur, alle facetten van het schoolleven. De ouderraad adviseert het lerarenteam en het schoolbestuur. Op de ouderraad is ook een afvaardiging aanwezig van het schoolbestuur en het lerarenteam, en is ook de directeur aanwezig. In het schoolbestuur zitten een aantal ouders die afgevaardigd worden door deze ouderraad. Verder zijn er op initiatief van de ouders ook een aantal werkgroepen.

Elke klas telt dus één (of twee) klasouder(s). De klasouder heeft, in overleg met de leerkracht, een belangrijke rol in de praktische werking van de klas. Hij/zij helpt de leerkracht onder andere bij het organiseren van ouderavonden, schoolreizen en toneelvoorstellingen. De klasouders stellen ook de poetslijst op van de klas van hun kind zodat alle ouders in de loop van het schooljaar één of meer keren aan de beurt komen om tijdens het weekend de klas van hun kind te poetsen. Verder helpen sommige ouders ook regelmatig tijdens de lessen zelf: techniek, begeleiding van een klas naar de bibliotheek enz.