Herziening eindtermen

De herziening van de eindtermen in het onderwijs zorgt tot in de media voor beroering.

Ook in het landschap van de Steinerscholen wordt gevreesd dat de vrijheid van onderwijs in het actuele eindtermendebat onder druk komt te staan. De raad van bestuur van de Federatie Steinerscholen heeft daarom het initiatief genomen om het standpunt van de Steinerscholen expliciet te verwoorden. De raad van bestuur hoopt op deze manier betrokken te zullen worden in het debat en zo te kunnen bijdragen tot het garanderen van het recht op verscheidenheid in het onderwijs.

Lees hier het standpunt van de Steinerscholen in het actuele maatschappelijke discours omtrent de eindtermen.

Geïnteresseerd in het eindtermendebat? Wil je weten wat er nu allemaal aan de hand is en waarom het zo belangrijk is? Lees dan de extra Nieuwsbrief (28/08/2017) over de eindtermen en vrijheid van onderwijs van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.